Declaració de sostenibilitat i codi de conducta – Agpograf Impressors
5833
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5833,bridge-core-3.0.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Declaració de sostenibilitat
i codi de conducta

Declaració de sostenibilitat
i codi de conducta

DOC 5.2.2

Data: 06/11/2023 

Activitat

Comercialització i fabricació de productes gràfics desenvolupant els processos de preimpressió, impressió òfset i digital, manipulació i acabats. L’empresa està ubicada a Barcelona, c/ Pujades 124. 

Valors

Integritat

Aconseguir els nostres objectius empresarials portant a terme una gestió ètica i transparent i fent créixer l’organització donant compliment a la nostra missió, visió i als nostres valors. 

 

Orientació al client

Oferir un servei eficient i de qualitat, amb l’objectiu de la plena satisfacció de les expectatives dels nostres clients i treballar per integrar la millora contínua en la nostra gestió i l’excel·lència en els nostres serveis. 

 

Compromís amb els nostres professionals

Fomentar la implicació i participació dels nostres professionals, garantint un entorn de treball segur i saludable, compartint coneixement i objectius i valorant les seves idees i aportacions. 

 

Implicació amb el territori i la comunitat local

Treballar per generar un impacte social positiu en el nostre entorn més proper, cercant sinèrgies i col·laboracions i garantint l’equilibri de la nostra activitat amb el benestar de la comunitat local. 

 

Respecte per l’entorn i foment de la sostenibilitat ambiental

Integrar la gestió ambiental en els nostres serveis, garantint la preservació del medi ambient a través de pràctiques sostenibles i respectuoses amb l’entorn i la implicació dels nostre.

Missió

Oferir un servei eficient i de qualitat per a satisfer les necessitats i benestar dels nostres clients, comptant amb la implicació del nostre equip de professionals, essent una empresa arrelada al territori i compromesa amb la innovació i la sostenibilitat.

Visió

Ser una empresa líder en el territori, reconeguda per la seva integritat, per l’excel·lència en l’atenció al client i per la contribució al desenvolupament sostenible de la societat a nivell local i global. 

Respecte i no discriminació de les persones

Cap treballador de l’empresa es discriminada per el seu origen, sexe, condició social, religió o ideologia. 

No es toleraran conductes d’assetjament o intimidació. 

El personal sap que l’empresa es regeix per la igualtat d’oportunitats, valorant la professionalitat, la progressió de la persona i el compliment dels objectius. 

Política de sostenibilitat

Compromís amb la protecció i respecte al medi ambient, obtenció de la millora continua dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015, medi ambient 14001:2015 i cadena de custòdia FSC® (FSC-C104592) i PEFC (PEFC/14-38-00083), ja certificats. 

Aprofitament eficaç dels recursos naturals. 

Eliminació o minimització dels impactes negatius dels aspectes ambientals. 

Manteniment i conservació de la infraestructura. 

Ètica en els negocis

Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades

Personal

Clients i proveïdors

Competència

Administracions públiques

Personal

Els treballadors poden associar-se lliurement, elegir els seus representants i negociar col·lectivament amb l’empresa. 

L’empresa proporciona i manté l’ambient de treball adient, atenen els factors socials, psicològics i físics 

No es contracten treballadors per sota de l’edat mínima legal. 

Assegurar que les condicions de treball no posen en risc la seguretat i salut dels treballadors. 

Compliment del reglament vigent relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i lliure circulació d’aquestes dades. 

AGPOGRAF rebutja qualsevol tipus de treball forçós o obligatori. 

Totes les relacions amb el personal empleat són voluntàries i es basen en el consentiment mutu. 

AGPOGRAF es compromet a proporcionar una compensació econòmica justa a les persones treballadores d’acord amb la llei aplicable, vinculada a les condicions de mèrit i capacitat. També es compromet a complir la llei aplicable en relació amb les hores de treball, incloses les hores extraordinàries 

Anticorrupció, anti suborn i ètica en els negocis

Compliment de la política d’anticorrupció i antisuborn d’obligat compliment per tot el personal de l’empresa. 

Limitació de l’oferiment i recepció d’obsequis, favors personals i altre tipus de compensacions en qualsevol relació comercial o institucionals. 

Evitar qualsevol conducta susceptible de ser considerada corrupció. 

Compliment dels requisits legals vigents en les operacions i activitats en matèria d’anticorrupció. 

Compliment del codi ètic en els negocis a nivell institucional i també a nivell de les persones de l’organització 

Compromís en els valors FSC® (FSC-C104592)

L’organització declara que, ni directa ni indirectament desenvolupa cap de les següents activitats: 

Adquisició de materials procedents de fustes no controlades o il·legals. 

Violació dels drets humans en las operacions relacionades amb la industria forestal. 

Modificació de cap subprocés relacionat amb el procés de transformació de productes forestals. 

Introducció de modificacions genètiques en las operacions de transformació forestal. 

Violació dels principis fonamentals de la OIT acordats en la convenció de 1998. 

Política de responsabilitat social