Declaració de sostenibilitat i codi de conducta – Agpograf Impressors
5833
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5833,bridge-core-3.0.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Declaració de sostenibilitat
i codi de conducta

Declaració de sostenibilitat
i codi de conducta

DOC 5.2.2
Data: 20/01/2019

Activitat

Comercialització i fabricació de productes gràfics desenvolupant els processos de preimpressió, impressió òfset i digital, manipulació i acabats. L’empresa està ubicada a Barcelona, c/ Pujades 124.

Valors

Integritat

Aconseguir els nostres objectius empresarials portant a terme una gestió ètica i transparent i fent créixer l’organització donant compliment a la nostra missió, visió i als nostres valors.

 

Orientació al client

Oferir un servei eficient i de qualitat, amb l’objectiu de la plena satisfacció de les expectatives dels nostres clients i treballar per integrar la millora contínua en la nostra gestió i l’excel·lència en els nostres serveis.

 

Compromís amb els nostres professionals

Fomentar la implicació i participació dels nostres professionals, garantint un entorn de treball segur i saludable, compartint coneixement i objectius i valorant les seves idees i aportacions.

 

Implicació amb el territori i la comunitat local

Treballar per generar un impacte social positiu en el nostre entorn més proper, cercant sinèrgies i col·laboracions i garantint l’equilibri de la nostra activitat amb el benestar de la comunitat local.

 

Respecte per l’entorn i foment de la sostenibilitat ambiental

Integrar la gestió ambiental en els nostres serveis, garantint la preservació del medi ambient a través de pràctiques sostenibles i respectuoses amb l’entorn.

Missió

Oferir un servei eficient i de qualitat per a satisfer les necessitats i benestar dels nostres clients, comptant amb la implicació del nostre equip de professionals, essent una empresa arrelada al territori i compromesa amb la innovació i la sostenibilitat.

Visió

Ser una empresa líder en el territori, reconeguda per la seva integritat, per l’excel·lència en l’atenció al client i per la contribució al desenvolupament sostenible de la societat a nivell local i global.

Respecte i no discriminació de les persones

Cap treballador de l’empresa és discriminat pel seu origen, sexe, condició social, religió o ideologia.

No es toleraran conductes d’assetjament o intimidació.

El personal sap que l’empresa es regeix per la igualtat d’oportunitats, valorant la professionalitat, la progressió de la persona i el compliment dels objectius.

Política de sostenibilitat

Compromís amb la protecció i respecte al medi ambient, obtenció de la millora continua dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2015, medi ambient 14001:2015 i cadena de custòdia FSC i PEFC, ja certificats.

Aprofitament eficaç dels recursos naturals.

Eliminació o minimització dels impactes negatius dels aspectes ambientals.

Manteniment i conservació de la infraestructura.

Ètica en els negocis

Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades

Personal

Clients i proveïdors

Competència

Administracions públiques

Personal

Els treballadors poden associar-se lliurement, elegir els seus representants i negociar col·lectivament amb l’empresa.

L’empresa proporciona i manté l’ambient de treball adient, atenen els factors socials, psicològics i físics.

No es contracten treballadors per sota de l’edat mínima legal.

Assegurar que les condicions de treball no posen en risc la seguretat i salut dels treballadors.

Compliment del reglament vigent relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i lliure circulació d’aquestes dades.

Anticorrupció, anti suborn i ètica en els negocis

Compliment de la política d’anticorrupció i anti suborn d’obligat compliment per tot el personal de l’empresa.

Limitació de l’oferiment i recepció d’obsequis, favors personals i altre tipus de compensacions en qualsevol relació comercial o institucionals.

Evitar qualsevol conducta susceptible de ser considerada corrupció.

Compliment dels requisits legals vigents en les operacions i activitats en matèria d’anticorrupció.

Compliment del codi ètic en els negocis en l’àmbit institucional i també en l’àmbit de les persones de l’organització.