Avís legal – Agpograf Impressors
1196
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1196,bridge-core-3.0.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web ha estat creat per AGPOGRAF S.A. amb caràcter informatiu per a ús personal i lliure.

AGPOGRAF S.A. en compliment de les regulacions actuals sobre la Llei Orgànica de protecció de dades personals 3/2018 i d’acord amb les disposicions del Reglament (RGPDUE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, així com de la regulació existent en qüestions en matèria de serveis dels Serveis del la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002), posen en coneixement aquestes condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del web: www.prax-power.com

 

D’acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la Societat d’Informació i el Comerç Electrònic” en vigor des del juliol del 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

 

Nom fiscal de la societat: AGPOGRAF S.A.

CIF de la societat: A08664450 

Domicili de la societat: C/ Pujades, 124, Barcelona, 08005 

Telèfon: +34 93 320 84 60

Adreça de correu electrònic de la societat: info@agpograf.com

 

Dades legals i/o registrals de la societat:

Inscrita al:

Tom 34492

Foli 190

Fulla B11083

Registre Mercantil de Barcelona

CONDICIONS D’ÚS

a) Utilització lícita

L’usuari/ària d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer-ne un ús conforme amb les lleis i els usos del trànsit, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Els qui incompleixin aquesta obligació respondran, davant AGPOGRAF S.A. i davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

b) Garantia d’errades

AGPOGRAF S.A. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, o en el contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu i s’haurà de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

c) Disponibilitat del servei

AGPOGRAF S.A. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda a la seva web oa la seva configuració o presentació.

 

AGPOGRAF S.A. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.

 

AGPOGRAF S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fal·libilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

L’usuari/ària és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés a la web, com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. AGPOGRAF S.A. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es puguin derivar de l’accés o l’ús d’informació esmentat ni de l’aplicació que se’n faci per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. AGPOGRAF S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència a la web.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la web, així com dels seus continguts són titularitat d’AGPOGRAF S.A.

Queda terminantment prohibit fer qualsevol alteració d’aquesta pàgina. AGPOGRAF S.A. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. AGPOGRAF S.A. no concedeix cap llicència o autorització dús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar-ne l’origen o sense sol·licitar autorització expressa per fer-ho. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’AGPOGRAF S.A. donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que se’n derivin.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines o serveis d’AGPOGRAF S.A. sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, conforme al que estableix l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUESTA WEB i al consentiment que els usuaris han d’acceptar prèviament a efectuar qualsevol classe de comunicació amb AGPOGRAF S.A. des d’aquesta pàgina web.

En cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les vostres consultes o peticions per AGPOGRAF S.A.

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari/ària. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà als tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat AGPOGRAF S.A.